ACCJM

Wat doen wij bij ACCJM?

Jean Monnet, de Europese wijk

Onze Missie

Het doel of de doelstelling van de vereniging is de verdediging van de materiële en morele belangen van de handelaars, de ondernemingen en al wie betrokken is bij de economische activiteit van de Jean Monnet-wijk (Archimedesstraat, Stevinstraat, Franklinstraat, Bd Charlemagne).

  • Het imago van het district en zijn handelaars bevorderen
  • Hun belangen verdedigen
  • hun vertegenwoordiging in overleg- en besluitvormingsorganen
  • Activiteiten en evenementen organiseren om hun imago te verbeteren

Onze Geschiedenis

Om de 30e verjaardag van het Verdrag van Rome in 1987 te vieren, organiseerden enkele winkeliers in de Archimedesstraat het Europafestival in de straat. Dit was het beginpunt van de Association des Commerçants de la rue Archimède. De vereniging veranderde van naam toen de Stad Brussel op haar initiatief het kruispunt van de Archimèdestraat, de Stevinstraat en de Franklinstraat “Carrefour Jean Monnet” liet noemen. De vereniging kreeg toen de naam “Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet” (ACCJM). De vereniging, sinds 1987 geleid door mevrouw Du Jacquière, is altijd bijzonder actief geweest. Na verschillende edities van het “Fête de l’Europe” te hebben georganiseerd, heeft zij ook verschillende andere jaren de “Trottoirs Gourmands” georganiseerd. Zij heeft ook de komst van een of ander nieuw land in de Europese Unie gevierd, evenals belangrijke momenten in het Europese leven of in het leven van de nabuurschap, zoals de “Open dagen” van de Europese Commissie of de eindejaarsfeesten.
In mei 2017 heeft de ACCJM, met de hulp van de Stad Brussel, een vleugje ziel aan de wijk toegevoegd door vijftien standbeelden, de “Europese Burgers”, van de Duitse kunstenares Suzanne Boerner, te installeren op de verschillende hoeken van de Carrefour Jean Monnet. In 2018 heeft de ACCJM drie operaties opgezet die echt belangrijk zijn voor haar imago en haar toekomst: de operatie “ballon” aan de ingang van de winkels die lid zijn van de Association, de creatie van een verlichte route van glinsterende zuilen die, van half november tot begin januari, de hele wijk opfleurde, en elk jaar meer, en, last but not least, de opstelling en goedkeuring van statuten waardoor de feitelijke vereniging “Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet” een vereniging zonder winstoogmerk werd. Dit maakte de weg vrij voor de handelaars in de wijk, die de bakermat is van het Europese Dorp Brussel, om nieuwe acties op te zetten, met de steun van de Stad en andere overheden die gevoelig zijn voor de inspanningen en projecten van de vzw ACCJM. En dit om het hele jaar door een dynamiek van de beste soort in de hele omtrek van de vereniging teweeg te kunnen brengen, en ver daarbuiten als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn natuurlijk. Wat er daarna gebeurde bewees dat ze niets van haar traditionele enthousiasme heeft verloren…

Ons team

Bestuursleden :

Nicole De Jacquière (voorzitter) – Luca Forte (penningmeester) – Anne Valckenaers – Anis Rahmoun – Andreea Coman – Roger Lefrancq – Rosana Forte – Alex Kehagias

Contacteer ons