ACCJM

Loading...

ACCJM Restaurants en Cafés

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, maar de Europese wijk, bekend onder de naam ACCJM, is een van de wijken in Brussel met het grootste aantal restaurants en etablissementen die er, onder de naam cafés, tavernes of kroegen, een grote kosmopolitische uitstraling aan geven en een sfeer van echte kameraadschap. Accenten even veelzijdig als gevarieerd maken het mogelijk te beseffen waarom de ACCJM-wijk inderdaad de bakermat van Europa in Brussel is. Deze video, geregisseerd door François Pirotte, moet u niet alleen het water in de mond doen lopen, maar u ook in staat stellen om enkele zeer gelukkige ontdekkingen te doen.

ACCJM Grondfeest

Om de heropleving van de economische activiteit na de pandemie aan te moedigen, heeft de Stad Brussel een oproep tot het indienen van projecten georganiseerd. De ACCJM heeft een project ingediend onder de naam “Ground Floor Festival” en heeft het recht gekregen om in samenwerking met de TAVU deze activiteit te organiseren, waarbij zes kunstenaars uit de oprichtende landen van de Europese Unie hun visie op de natuur komen “grafiseren” op het trottoir dat grenst aan de Europese Commissie aan de kant van de Archimedesstraat en de Stévinstraat. De opening van deze openluchttentoonstelling vond plaats op 25 september 2021. Het werd door Visit Brussels erkend als een van de tentoonstellingen die in 2021 hebben bijgedragen tot het goede imago van Brussel, zowel op nationaal als internationaal vlak.

ACCJM Stadstuin

De ACCJM wil enerzijds de belangen van haar leden behartigen en anderzijds de wijk animeren om de aandacht te trekken en nieuwe bezoekers aan te trekken. City Garden is een van de vele activiteiten die door de ACCJM worden georganiseerd. Hier vindt u beelden van de tweede editie van CityGarden, die begin mei 2022 plaatsvond. De eerste editie werd in november 2021 georganiseerd.

ACCJM Kerstmis 2020

Sinds haar oprichting als vzw plaatst de ACCJM, met de hulp van het Echevinat des Affaires économiques van de Stad Brussel, van half november tot de eerste dagen van het volgende jaar lichtmasten voor de ingangen van de bedrijven die lid zijn van de vereniging. Dit fonkelende lichtspel geeft de wijk een feestelijk tintje, wat in hoge mate bijdraagt tot de goede verstandhouding tussen iedereen die in de straten rond de Europese Commissie woont en werkt. In 2021 voltooide de stad dit zuilensysteem met lichtarcades aan kabels over delen van de Archimedestraat, de Stévinstraat en de Franklinstraat.

ACCJM Handels

De ACCJM perimeter rue Archimède, Bld Charlemagne, de eerste twee delen van de rue Franklin en het deel van de rue Stevin tussen de l’avenue de Cortenberg en de rue du Taciturne) is, wat de economische activiteit betreft, samengesteld uit verschillende zeer verschillende merken. Er is de horecasector (hotels, restaurants, pubs, tavernes en snackbars), de winkelsector, die levensmiddelenwinkels, chocoladewinkels, winkels met zogenaamde nicheproducten en geschenken omvat, en ten slotte de derde sector, die alles omvat wat met welzijn en dienstverlening te maken heeft. In deze video, geregisseerd door François Pirotte, ziet u een aantal van de merken die tot deze verschillende sectoren behoren.